Sneeuwsport Vlaanderen en Olympische Winterspelen
Copywright: Sneeuwsport Vlaanderen

Sneeuwsport Vlaanderen is de naam van de ski- en snowboardfederatie die erkend is en gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen. Sneeuwsport Vlaanderen is hét aanspreekpunt voor elke Vlaamse wintersporter. Met een erg brede focus op zowel ontspanning, opleidingen als competitie wordt 2018 voor de organisatie een belangrijk jaar. Sneeuwsport Vlaanderen en Olympische Winterspelen worden dan ook vaak dicht bij elkaar geplaatst.

Een van de voornaamste doelen van Sneeuwsport Vlaanderen is de promotie en ondersteuning van de ski- en snowboardsport in alle disciplines. Sneeuwsport Vlaanderen vormt daarmee een draagvlak voor de actieve wintersporter en is het meest uitgelezen uithangbord voor alles wat met wintersport in Vlaanderen te maken heeft. Met pakweg 700 000 Belgen die jaarlijks op wintersportvakantie gaan, zou je denken dat Sneeuwsport Vlaanderen een enorme sportfederatie met massa’s leden en middelen is. De realiteit is anders, terwijl Sneeuwsport Vlaanderen heel wat te betekenen heeft, als club voor gelijkgezinden, voor een gedegen sneeuwverzekering of ter ondersteuning van Belgisch talent, om maar enkele zaken te noemen. Op de overheid kan Sneeuwsport Vlaanderen slechts met mondjesmaat rekenen. De enige wintersport die gesubsidieerd wordt, is dankzij de prima resultaten van met name Seppe Smits, Sebbe De Buck en Loranne Smans, het freestyle snowboarden.

Sneeuwsport Vlaanderen en Olympische Winterspelen

Met het nieuwe uitgevaardigde wet vreest Sneeuwsport Vlaanderen tegen 2020 ongeveer zestigduizend euro aan subsidies minder te ontvangen. Sneeuwsport Vlaanderen valt uit de subsidieboot omdat het als individuele sport in Vlaanderen moeilijker te beleven valt, ze weinig leden hebben en omdat ze samenwerken met reisorganisaties, een sector die niet erkend wordt voor subsidies. Deelnemers aan die reizen, tellen immers niet mee als aangesloten leden. Een van de voornaamste pijlers van Sneeuwsport Vlaanderen is het opleiden van trainers. Jaarlijks levert Sneeuwsport Vlaanderen zo tussen 160 en 200 sporters als initiator, skileraar of monitor af. Omdat het subsidiebedrag beperkt wordt volgens het aantal leden (één trainer per duizend leden), krijgt Sneeuwsport Vlaanderen dus slechts voor één trainer subsidie. Spreekt voor zich dat Sneeuwsport Vlaanderen een extra duw in de rug kan gebruiken.

Heft in eigen hand

Nog meer besparen wordt langzamerhand onmogelijk omdat het nieuwe decreet dwingt tot meer actie en creativiteit. Dat begint bij het informeren van de vele duizenden recreatieve wintersporters van het bestaan van Sneeuwsport Vlaanderen. De eerste reflex van elke wintersporter moet gewoon aankloppen bij Sneeuwsport Vlaanderen zijn. Meer leden betekent immers meer subsidies. Tegelijkertijd betekent meer leden ook meer relevantie. Dat is dan weer interessant om bij commerciële partners meer financiële middelen te verkrijgen.

Korea House

Om de atleten tijdens de Olympische Winterspelen de nodige steun te geven, trekt Sneeuwsport Vlaanderen een heus Korea House op. Daar worden de wedstrijden uitgezonden en verzamelen alle supporters om vanuit België de nodige decibels richting Zuid-Korea te sturen. Sneeuwsport Vlaanderen nodigt supporters en sponsoren van harte uit deel te nemen aan de festiviteiten rond het Korea House. Het bedrijfsleven en sponsoren die onze atleten een hart onder de riem willen steken en wensen te participeren aan het Korea House kunnen zich melden via de website van Sneeuwsport Vlaanderen. www.sneeuwsportvlaanderen.be

Sneeuwsport Vlaanderen en Olympische Winterspelen: onze atleten hopen op uw enthousiaste ondersteuning tijdens de gehele activiteiten en het complete wedstrijdprogramma. Samen staan we sterk. Op naar succesvolle Winterspelen!

Tekst: Jurgen Groenwals